Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Informacja o wszczciu postpowania z wolnej rki w ramach Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-26-006/12-00

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]1190 Kb
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.