Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komisji Oceniajcej na posiedzeniu w grudniu 2013 r. rekomendowano:

  • 4 projekty stay przedsibiorcw do realizacji na Politechnice witokrzyskiej.
  • 12 projektw stay naukowcw w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego

Szczegow informacj o wynikach oceny kady z uczestnikw konkursu otrzyma indywidualnie drog mailow.

Poniej wyniki komisji oceniajcej.

Załączniki:
Pobierz plik (wyniki komisji 17_12_2013.pdf)wyniki komisji 17_12_2013.pdf[ ]1483 Kb
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.