Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Oferty wsppracy
dla badaczy, inynierw, osb odpowiedzialnych za marketing

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa w ramach procesu kojarzenia partnerw w sferze Nauka ? Biznes poszukuje badaczy, inynierw, osb odpowiedzialnych za marketing do wsppracy na zasadach Tymczasowego Zatrudnienia Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w przedsibiorstwach
z terenu wojewdztwa witokrzyskiego.

Nr oferty

Charakter wsppracy

FP_WWP/2014/1

Przedsibiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inyniera, ktry pomoe opracowa nowe innowacyjne produkty. Potrzebuje merytorycznego wsparcia w zakresie wiedzy i bada dotyczcych technologii oczyszczania i separowania ciekw (wodorowych, przemysowych, bytowych i tuszczowych).

Firma produkuje urzdzenia do oczyszczania i odprowadzania ciekw tj. przydomowe oczyszczanie ciekw, separatory wglowodorw i tuszczw, studnie chonne itp. Spka posiada wasne laboratorium, dziki czemu ma moliwo wykonywania bada i analizy ciekw. Posiada take swj dziaa budownictwa, ktry zajmuje si budow i montaem urzdze produkowanych przez firm.

Nr oferty

Charakter wsppracy

FP_WWP/2014/3

Firma tworzca rozwizania informatyczne - zaawansowane oprogramowania do obsugi administracyjnej na potrzeby klientw poszukuje badaczy, inynierw, posiadajcych dowiadczenie w jednym z poniszych obszarw:

  1. w zakresie wdraania rozwiza informatycznych,
  2. w zakresie zarzdzania projektami informatycznymi
  3. w zakresie wdraania procesw biznesowych

W ramach nawizanej wsppracy firmie zaley na usprawnieniu procesw biznesowych i projektw informatycznych realizowanych w obrbie firmy.

Nr oferty

Charakter wsppracy

FP_WWP/2014/5

Przedsibiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inyniera, ktry posiada wyksztacenie wysze na kierunku geografia z gospodark przestrzenn oraz dowiadczenie w zakresie posugiwania si narzdziami GIS. Kandydat powinien posiada wiedz z dziedziny systemw informacji geograficznych, geodezji, hydrologii, geomorfologii, identyfikacji rde oraz moliwoci poszukiwania cyfrowych danych przestrzennych GIS,. Interpretacji i przetwarzania do odpowiedniej formy dane GIS, standaryzacji informacji zawartych na mapach oraz opracowanie kocowej wersji map.

Nr oferty

Charakter wsppracy

FP_WWP/2014/6

Przedsibiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ osob odpowiedzialn za marketing, ktra pomoe opracowa strategi w zakresie min. budowy silnej pozycji rynkowej firmy i jej produktw, sposobu zaistnienia w otoczeniu lokalnym i mediach, pozycjonowania marki.

Nr oferty

Charakter wsppracy

FP_WWP/2014/7

Przedsibiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inyniera, ktry pomoe opracowa formulacj nowych preparatw do odywiania rolin. Od kandydata oczekuje si wiedzy i dowiadczenia z zakresu fizjologii rolin, uprawy, nawoenia oraz ochrony rolin.

Zainteresowanych podjciem wsppracy zapraszamy do kontaktu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa
Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, III pitro
tel. 41368 02 78

Marta Pawowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Emilia Sutowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.