Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

ZAKOŃCZONO II NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W BIZNESIE

Zakończono II nabór wniosków na staże w ramach prokektu "Świetoklrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauku - nauka dla biznesu". Trwają prace Komisji Oceniającej. Wyniki oceny zostaną przesłane wnioskodawcom drogą mailową oraz lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie projektu do 20 grudnia 2013 r.

PŁATNE STAŻE W BIZNESIE – II NABÓR WNIOSKÓW

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa przyjmuje zgłoszenia na organizację staży w biznesie oraz w Politechnice Świętokrzyskiej.
Podczas staży przedsiębiorcy wspólnie z naukowcami wypracowują rozwiązania udoskonalające procesy technologiczne, produkcyjne lub organizacyjne w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do zapoznania się szczegółowymi zasadami realizacji staży, które przedstawiono w zakładce Płatne staże.

Przedsiębiorcy zainteresowani przyjęciem pracownika naukowego na staż mogą dokonać rejestracji zgłoszenia poprzez zakładkę
Strefa przedsiębiorcy.

Pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stażu w biznesie mogą dokonać rejestracji zgłoszenia poprzez zakładkę
Strefa naukowca.

Biznes dla Nauki - Nauka dla Biznesu Konferencja podsumowująca

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zakończyła realizację projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. W projekcie od października 2011 r. do września 2013 r. Izba  oferowała kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki poprzez staże w biznesie.

24 września 2013r. odbyła się konferencja „Biznes dla nauki-Nauka dla biznesu” podsumowująca działania Izby wspierające rozwój sfery B+R w regionie świętokrzyskim.

Podczas konferencji, zaprezentowane zostały osiągnięte rezultaty. Podkreślono, że w wyniku realizacji projektu utworzono platformę kojarzenia partnerów izbainnowacji.pl, opracowano 51 indywidualnych planów staży, zorganizowano 31 staży w firmach, 27 przedsiębiorstw rozpoczęło współprace z naukowcami z 12 uczelni wyższych krajowych oraz regionalnych, ponad 60 osób uczestniczyło w czterech edycjach szkoleń z zakresu zarządzania innowacjami w firmie i na uczelni a ponad 200 osób uczestniczyło w konferencjach i seminariach propagujących ideę transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki i biznesu.  

Uczestnicy projektu – pracownicy naukowi i przedsiębiorcy, podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy w ramach realizowanych staży. Przedsiębiorcy przedstawili korzyści, jakie pojawiły się w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych  i produktowych, a naukowcy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z bezpośrednim zaangażowaniem w działalność biznesową.

Podczas konferencji przedstawione zostały również nowe możliwości pogłębiania współpracy biznesu i nauki poprzez staże oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu w ramach kolejnej inicjatywy Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki - nauka dla biznesu”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.