Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

WYNIKI KOMISJI OCENIAJĄCEJ - staże na Politechnice Świętokrzyskiej

Staropolska Izba Przemysłwo - Handlowa informuje, że w wyniku prac Komisji Oceniajacej rekomendowano 3 projekty staży przedsiebiorców do realizacji na Politechnice Świętokrzyskiej.

Ponizej wyniki komisji oceniajacej.

WYNIKI KOMISJI OCENIAJĄCEJ - STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - I NABÓR

Staropolska Izba Przemysłwo - Handlowa informuje, że w wyniku prac Komiscji Oceniajacej rekomendowano 10 projektów staży naukowców w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.

Poniżej wyniki komisji oceniającej.

Świętokrzyski Transfer Wiedzy 2013 - Ogłoszenie naboru

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach województwa świetokrzyskiego oraz na Politechnice Świętokrzyskiej.

Więcej informacji w zakładce Płatne staże

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.