Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemyswo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komisji Oceniajacej rekomendowano 3 projekty stay przedsiebiorcw do realizacji na Politechnice witokrzyskiej.

Ponizej wyniki komisji oceniajacej.

Staropolska Izba Przemyswo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komiscji Oceniajacej rekomendowano 10 projektw stay naukowcw w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego.

Poniej wyniki komisji oceniajcej.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, jako Lider Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? wraz z Politechnik witokrzysk Partnerem Projektu ogasza nabr chtnych do udziau w praktycznych staach w przedsibiorstwach wojewdztwa wietokrzyskiegooraz na Politechnice witokrzyskiej.

Wicej informacji w zakadce Patne stae

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.