Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

DOTACJE NA E-BIZNES

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansujca
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci zapraszaj na spotkania informacyjne
powicone dziaaniu:
8.1 Wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka


Termin i miejsce spotkania: 07.05.2013 r. godz. 10.00-14.00- Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19

Tematyk spotkania bd nastpujce zagadnienia:

- co to jest e-usuga,
- jakie projekty mog zosta dofinansowane w ramach dziaania 8.1 PO IG,
- jakie podmioty uprawnione s do ubiegania si o dofinansowanie,
- zasady i wysoko dofinansowania,
- na co mona uzyska dofinansowanie i w jakiej wysokoci,
- wydatki kwalifikowane i kategorie wydatkw,
- zabezpieczenie prawidowej realizacji umowy,
- procedura aplikacyjna,
- organizacja oceny projektw,
- kryteria oceny wnioskw, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

Formularz zgoszeniowy oraz program spotkania dostpne s na stronie: www.siph.com.pl
Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejno zgosze.
Rejestracja uczestnikw prowadzona bdzie do 30.04.2013 r.

Udzia w spotkaniu jest bezpatny
W przypadku dodatkowych pyta, prosimy o kontakt z p.Bartomiejem Grzegorczykiem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. 41 344 43 92 w 35.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego ustanowio nowy program pod nazw ?Broker Innowacji?, ktrego celem jest:

  • poprawa efektywnoci procesu komercjalizacji wynikw bada naukowych,
  • stworzenie infrastruktury spoecznej wspierajcej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji rodowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wynikw bada naukowych w rodowisku przedsibiorcw.

W ramach programu zostanie wyonionych do finansowania 30 wnioskw, w ktrych jednostka wskae brokera innowacji dziaajcego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawizanie wsppracy midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co bdzie skutkowao zastosowaniem wynikw bada naukowych w kontekcie konkretnych rozwiza rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerw innowacji, bdzie identyfikowanie projektw badawczych, ktre maj wysoki potencja komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiza midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym sucych inicjowaniu procesw komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Brokerem innowacji moe zosta osoba posiadajca tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny w jednym z nastpujcych obszarw wiedzy: obszar nauk cisych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, lenych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a take dokumentowane, minimum roczne, dowiadczenie w komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwot 6,5 mln z. Cakowity koszt finansowania zada objtych jednym wnioskiem nie moe przekroczy 200 tys. z. Kwota wsparcia moe zosta zwikszona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie rodkw mona skada do 19 maja 2013 r.

Wicej na temat warunkw udziau w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania rodkw przyznanych na realizacje zada w programie znajdziecie Pastwo na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Przypominamy, e istnieje jeszcze moliwo realizacji stau pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolsk Izb Przemysowo - Handlow projektu pn." wietokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakadce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Pastwo krtk informacj, jak ubiega si o patny sta w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.