Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Aktualności

Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

  • „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakłady doświadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą.

 Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacje nt. laureatów poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości zamieszczone są na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE  -  STRATEGIE KOMERCJALIZACJI

Cel szkolenia: przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ■ wyposażenie w praktyczne umiejętności menadżerskie z zakresu zarzadzania własnością intelektualną ■ przygotowanie do generowania własnych innowacyjnych rozwiązań ■ poznanie zasad i uwarunkowań prawnych tworzenia koncepcji projektów badawczo – rozwojowych.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do

  • przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego
  • pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych

 Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się  14, 19, 20 lutego 2013r.  w Kielcach - Hotel IBIS, ul. Warszawska 19

Tematyka szkolenia:

  • Zarządzanie innowacjami – proces planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek, strategie komercjalizacji
  • Ochrona własności intelektualnej - własność intelektualna przedmiotem obrotu
  • Rola uczelni wyższych w procesie transferu technologii
  • Prawo o szkolnictwie wyższym, wewnętrzne regulaminy zarzadzania własnością intelektualną w uczelniach i przedsiębiorstwach.

Uczestnikom szkolenia zapewnia się certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 06.02.2013 r. formularza zgłoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub pocztą elektroniczną (scan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.    lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78. Informacji udziela Marta Pawłowska i Emilia Sutowicz.

 

Wesołych Świąt - Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim Przedsiębiorcom - Pracownikom Nauki - Naszym Partnerom

życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych i osobistych w nadchodzącym roku

życzy Zespół projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.