Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci zaprasza do udziau w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszoci. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osigni twrcw innowacyjnych produktw (wyrobw i technologii), ktre maj szans zaistnie na rynku polskim. Warunkiem przystpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniszych kategorii:

  • ?wyrb przyszoci w fazie przedwdroeniowej?
  • ?technologia przyszoci w fazie przedwdroeniowej?
  • ?wyrb przyszoci w fazie wdroeniowej?
  • ?technologia przyszoci w fazie wdroeniowej?

Do Konkursu mog przystpi osoby prawne i fizyczne z krajw Unii Europejskiej: przedsibiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakady dowiadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udzia w Konkursie jest bezpatny.

W kadej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyrnienia.

Nagroda i wyrnienia ?Polski Produkt Przyszoci? w kategorii ?wyrb przyszoci w fazie przedwdroeniowej? i w kategorii ?technologia przyszoci w fazie przedwdroeniowej?, przyznawane s za propozycj nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdroeniowych.

Nagroda i wyrnienia ?Polski Produkt Przyszoci? w kategorii ?wyrb przyszoci w fazie wdroeniowej? i w kategorii ?technologia przyszoci w fazie wdroeniowej?, przyznawane s za propozycj nowego, innowacyjnego produktu wdroonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesicy do 21 miesicy przed dat zgoszenia projektu do Konkursu.

Zwycizcy w Konkursie ?Polski Produkt Przyszoci? otrzymuj statuetk, dyplom, prawo posugiwania si w korespondencji i promocji znakiem i hasem ?Polski Produkt Przyszoci? oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granic.

Zgoszenia do Konkursu wraz z zaczon dokumentacj mona skada osobicie, kurierem lub poczt w terminie: do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ul. Paska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszoci

Regulamin Konkursu i formularze zgoszeniowe s dostpne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczce Konkursu udzielane s pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za porednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacje nt. laureatw poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszoci zamieszczone s na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZARZDZANIE WASNOCI INTELEKTUALN W PRAKTYCE - STRATEGIE KOMERCJALIZACJI

Cel szkolenia: przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiza ? wyposaenie w praktyczne umiejtnoci menaderskie z zakresu zarzadzania wasnoci intelektualn ? przygotowanie do generowania wasnych innowacyjnych rozwiza ? poznanie zasad i uwarunkowa prawnych tworzenia koncepcji projektw badawczo ? rozwojowych.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do

  • przedsibiorstw z regionu witokrzyskiego
  • pracownikw naukowych oraz pracownikw naukowo ? dydaktycznych

Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie odbdzie si 14, 19, 20 lutego 2013r. w Kielcach - Hotel IBIS, ul. Warszawska 19

Tematyka szkolenia:

  • Zarzdzanie innowacjami ? proces planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu lub usugi na rynek, strategie komercjalizacji
  • Ochrona wasnoci intelektualnej - wasno intelektualna przedmiotem obrotu
  • Rola uczelni wyszych w procesie transferu technologii
  • Prawo o szkolnictwie wyszym, wewntrzne regulaminy zarzadzania wasnoci intelektualn w uczelniach i przedsibiorstwach.

Uczestnikom szkolenia zapewnia si certyfikat ukoczenia szkolenia, materiay szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Udzia w szkoleniu jest bezpatny.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesanie do dnia 06.02.2013 r. formularza zgoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub poczt elektroniczn (scan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje mona uzyska w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78. Informacji udzielaMarta Pawowska iEmilia Sutowicz.

Wszystkim Przedsibiorcom - Pracownikom Nauki - Naszym Partnerom

yczeniawszelkiej pomylnoci, wielu sukcesw zawodowych i osobistych w nadchodzcym roku

yczy Zesp projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.