Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Wszystkim Naszym Partnerom - Przedsibiorcom - Pracownikom Nauki
yczeniawszelkiej pomylnoci, wielu sukcesw zawodowych i osobistych w nadchodzcym 2014 roku

yczy Zesp projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy
biznes dlanauki - nauka dla biznesu?

Staropolska Izba Przemysowo- Handlowa ? w ramach realizacjiedycji projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?, ktrego celem jest kojarzenie firm i pracownikw nauki dla rozwizywania problemw istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy dziaalnoci, uruchamia now form wsppracy nauki i biznesu -TYMCZASOWE ZATRUDNIENIEWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMP prowadzi bdzie dziaalno w obszarze bada naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadajce wysze wyksztacenie i co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe (do dowiadczenia zawodowego mona zaliczy studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzajcych oddelegowanie do MMP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub duym przedsibiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia moe odbywa si na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpatnego u dotychczasowego pracodawcy
lub
2. wykonywania pracy w niepenym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W kadym przypadku zakoczenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastpi nie pniej ni do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno ? prawnej do 3000 z brutto miesicznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsibiorstwa przyjmujcego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziau w projekcie zapraszamy:

przedsibiorcw z wojewdztwa witokrzyskiego nal꿱cych do sektora mikro, maych lub rednich przedsibiorstw, zainteresowanych przyjciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacj tymczasowego zatrudnienia w przedsibiorstwie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego.

Etapy Rekrutacji uczestnikw:

I etap do dnia 20.01.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych

skadaj przedsibiorcy z woj. witokrzyskiego zainteresowani wspprac oraz wysoko wykwalifikowany personel,ktrzy s zainteresowani nawizaniem kontaktw za porednictwem SIPH

II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r. - kojarzenie potencjalnych partnerw przez SIPH,

uzgadnianie warunkw wsppracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

III etap do dnia 20.02.2014r. - skadanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelemskdajwsplnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, ktry podlega ocenie przez Komisj Oceniajc (na tym etapie istniej rwnie moliwo zoenia IPTZ przez przedsibiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy we wasnym zakresie nawizali wspprac)

IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

V etap marzec/ kwiecie 2014 r. - zawieranie umw tymczasowego zatrudnienia

DOKUMENTACJA BDZIE DOSTPNA WKRTCE NA www.izbainnowacji.pl

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - kordynator tymczasowego zatrudnienia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .pl

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komisji Oceniajcej na posiedzeniu w grudniu 2013 r. rekomendowano:

  • 4 projekty stay przedsibiorcw do realizacji na Politechnice witokrzyskiej.
  • 12 projektw stay naukowcw w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego

Szczegow informacj o wynikach oceny kady z uczestnikw konkursu otrzyma indywidualnie drog mailow.

Poniej wyniki komisji oceniajcej.

Załączniki:
Pobierz plik (wyniki komisji 17_12_2013.pdf)wyniki komisji 17_12_2013.pdf[ ]1483 Kb
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.